Menadžment komunikacija


Menadžment komunikacija

Menadžment komunikacija

POČETAK:
06/14/2016
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Danijela Nedić
Danijela Nedić
Director, Biznis Link
Darko Todorović
Darko Todorović
Director, Centar za mikroekspresije i govor tela Partner Team
Olja Bećković
Olja Bećković
Journalist and presenter

Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra Gora   Vidi mapu

Kategorije

Otvoreni programi

O programu Menadžment komunikacija

Menadžment komunikacija je  kreiran tako da polaznicima omogući da razviju i usavrše svoje veštine kroz pristup različitim aspektima komuniciranja menadžera u poslovnom okruženju. Program je dizajniran tako da polazi od intrapersonalne komunikacije i pristupa različitim modelima i situacijama interpersonalne komunikacije, uključujući elemente efikasne argumentacije, veštine uveravanja i ključne tačke u poslovnom pregovaranju.

Kroz interaktivan rad i konstruktivne povratne informacije predavača, svaki učesnik biće u prilici da proceni svoja znanja i veštine u oblasti komunikacija, kao i da kreira svoj akcioni razvojni plan za naredni period u ovoj oblasti.


Menadžment komunikacija


Polaznici programa

Program je namenjen menadžerima koji žele da sebe, svoje ideje, proizvode i usluge predstave na efikasan i profesionalan način, svima koji za cilj imaju negovanje i unapređivanje veština komunikacije u poslovnom i privatnom okruženju smatrajući to bitnim elementom u kreiranju ličnog i profesionalnog imidža. Polaznici će unaprediti svoja znanja i veštine u oblasti prezentacionih veština, podići nivo samopouzdanja i samomotivacije, što neposredno deluje na lični imidž i profesionalni uspeh pojedinca, a kroz njegov rad i na uspeh kompanije u celini.


Teme

  • Šta nas zaista pokreće i kako naučiti slušati sebe?
  • Pretpostavke za (ne)uspešnu komunikaciju
  • Kako da upravljamo svojim emocijama?
  • Naučimo da čitamo sagovornika
  • Postavljanje pravih pitanja, aktivno slušanje, pohvale i konstruktivna kritika, saopštavanje loših vesti, parafraziranje
  • Komunikacija u konfliktnim situacijama i alati za efikasno upravljanje konfliktom
  • Poslovno prezentovanje i pregovaranje
  • Neverbalna komunikacija – šema paraverbalne komunikacije, korišćenje govora, pauze, naglašavanja, tonalitet

Zatražite dodatne informacije o programu  

Cena programa*: 80.000,00 RSD + PDV * U cenu programa nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno. **Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se za program


Komentariši

Serbia