Menadžment ljudskih resursa


Menadžment ljudskih resursa

Menadžment ljudskih resursa

POČETAK:
03/01/2016
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Tijana Tadić
Tijana Tadić
HR director, Karanović & Nikolić
Ana Lazarević
Ana Lazarević
Partner, Lazarević & Pršić
Marijana Stojanović
Marijana Stojanović
HR direktor, MPC
Marko Polovina
Marko Polovina
HR Partner, MPC

Adresa

Kralja Milana 2 Beograd   Vidi mapu

Kategorije

Otvoreni programi

O programu Menadžment ljudskih resursa

Učesnici programa Menadžment ljudskih resursa će tokom četvorodnevne obuke naučiti efektivne načine strateškog upravljanja ljudskim resursima – od selekcije kadrova, preko njihovog razvoja i nagrađivanja, napredovanja u karijeri do principa i značaja funkcije HR kao strateškog biznis partnera u kompanijama, institucijama i organizacijama.

Polaznici će razumeti sve segmente upravljanja ljudskim resursima, osposobiti se da obave stručan i strukturisan odabir zaposlenih, da postavljaju realne i izazovne ciljeve, da prate i ocenjuju radni učinak zaposlenih i na osnovu toga ih nagrađuju. Uz to, usvojiće osnovna znanja o pravnom okviru u oblasti upravljanja kadrovima, zapošljavanja i otpuštanja zaposlenih.


Menadžment ljudskih resursa


Polaznici programa

Program je namenjen HR menadžerima, HR profesionalcima nadležnim za razvoj ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru, direktorima i/ili vlasnicima privrednih društava koji upravljaju ljudskim resursima.

Predavanja prati mnoštvo primera iz dugogodišnje prakse predavača, na slikovit i jasan način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog biznisa, u interakciji sa polaznicima i radioničarski rad uz simulacije realnih primera iz privrede.


Teme

  • Mesto i uloga HR u organizacijama
  • Radionica i alati za regrutaciju
  • HR legal
  • Upravljanje rezultatima i ostvarenjima („performance management“)
  • Upravljanje karijerom. Trening i razvoj
  • Utvrđivanje zarada
  • Kompenzacije i beneficije
  • HR budžetiranje

Zatražite dodatne informacije o programu  

 

Cena programa*: 80.000,00 RSD + PDV **Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se za program


Komentariši

Serbia