Ana Lazarević

Ana Lazarević

Ana Lazarević

Partner, Lazarević & Pršić

Visiting lecturer

Ana Lazarević rođena je u Beogradu, 03. oktobra 1971. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine, sa prosečnom ocenom 9.58. Nakon dugogodišnjeg intenzivnog bavljenja radnim pravom, 2013. godine je upisala doktorske studije na Pravnom fakultetu u Univerziteta u Beogradu, radno-pravni modul, koje uspešno privodi kraju.

Član je Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije od 1996. godine, a počev od 2005. godine je partner u advokatskoj kancelariji Lazarević i Pršić advokati, jednoj od vodećih kancelarija u Republici Srbiji. Ekspertska oblast delovanja Ane Lazarević je radno pravo i kompletna problematika ljudskih resursa.

Ana Lazarević ima ekstenzivno iskustvo u rešavanju problema iz svih oblasti individualnog i kolektivnog radnog prava. U svojoj praksi bavi se različitim aspektima implementacije politike ljudskih resursa u kompanijama i rešavanjem kompleksnih problema vezanih za ovu oblast.

Advokat Lazarević ima razvijenu praksu u rešavanju viška zaposlenih u kompanijama, primenom različitih metoda i uz posvećivanje posebne pažnje odabiru rešenja koja u najvećoj meri korespondiraju potrebama poslodavaca i minimiziraju mogućnost sporova i drugih negativnih implikacija. Pored navedenog, u oblasti individualnog prava razvila je bogato iskustvo i u delikatnim pitanjima izmene ugovorenih uslova rada, posebno interesantno u praksi poslodavaca, s obzirom na oskudnu pravnu regulativu i nedovoljno diferenciranu sudsku praksu.

U oblasti kolektivnog radnog prava, poseban segment rada je posvećen izradi kolektivnih ugovora i drugih normativnih akata poslodavaca, kao i pripremi i preuzimanju aktivnog učešća u kolektivnim pregovorima i rešavanju kolektivnih radnih sporova.

Kako rešavanje problema u oblasti individualnog i kolektivnog radnog prava u turbulentnoj domaćoj ekonomiji, po pravilu, rezultira brojnim sporovima, Ana Lazarević ima dugogodišnju aktivnu praksu u zastupanju poslodavaca u spornim situacijama kako pred sudovima, tako i pred inspekcijom rada.

Ana Lazarević je autor više objavljenih radova iz oblasti radnog prava i redovan predavač na Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u programu Profesionalna etika sudija i advokata.Programi

ID Ime Programa Trajanje Početni datum
Menadžment ljudskih resursa 4 dana 03/01/2016
Serbia