Dragan Lončar

Dragan Lončar

Dragan Lončar

Associate Dean, Faculty of Economics Belgrade

Full-time lecturer

Dragan Lončar je rođen u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Devetu beogradsku gimnaziju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu 2001. godine. Iste godine od strane Rektorata Univerziteta u Beogradu proglašen za studenta generacije Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Kao stipendista Shell Centenary Scholarship Fund, 2003. godine završio magistarske studije iz oblasti menadžmenta na University of Cambridge (Judge Business School) u Velikoj Britaniji. Doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Kao stipendista Fulbright Foundation, 2009. godine završio postdoktorske istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, na University of Chicago (Booth Business School). Položio sva tri ispita (level I, II, III) na CFA (Chartered Financial Analyst)  programu i nosilac prestižne CFA licence. Dragan Lončar je vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravlјanje projektima i Strategijski menadžment na osnovnim studijama, Poslovna strategija  i Poslovna analiza i biznis plan na master studijama i Metodologija naučnog istraživanja na doktorskim studijama. Prodekan za finansije i organizaciju Ekonomskog fakulteta u mandatnom periodu 2012-2015. Profesor po pozivu Texas A&M University na predmetu Financial Management na MBA programu i Ekonomskog fakulteta u Skoplјu na master nivou (predmeti Strategijski menadžment i Upravlјanje projektima).

Dragan Lončar je koautor udžbenika na predmetu Upravlјanje projektima pod nazivom Menadžment pomoću projekata. Autor ili koautor većeg broja naučnih i stručnih radova (više objavlјenih radova na SSCI listi), kao i značajnog broja saopštenja na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Naučno-istraživački rad fokusiran na oblasti finansijske evaluacije projekata, strategijskog menadžmenta i analize tržišne koncentracije. Član međunarodnog istraživačkog projekta Global Operations Research vođenog od strane Bristol School of Business and Law. Član redakcije časopisa Ekonomika preduzeća i predsedništva Saveza ekonomista Srbije. Radi ili je radio kao konsultant na projektima vodećih preduzeća u Srbiji, ali i međunarodnih preduzeća i institucija, kao što su Cambridge Antibody Technology, KWS, Agrokor, British Petroleum, Abbott, Flag International, TransOil, MicroSave, World Bank, OSCE, IRD, ACDI/VOCA i drugi. Član Cambridge i Fulbright asocijacija u Srbiji. Predsednik Nadzornog odbora Deus Business Group.


Serbia