Gordana Panajotović

Gordana Panajotović

Trainer and consultant

Full-time lecturer

Gordana Panajotović je profesionalni sertifikovani Erickson kouč (član ICF – International Coach Federation), trener i konsultant sa bogatim iskustvom u oblasti selekcije i profesionalnog razvoja menadžera i zaposlenih. Značajnom ekspertizom u oblasti unapređenja komunikacije, prezentacije i prodaje u Call centrima i prvoj liniji kontakta sa klijentima (kupcima). Specijalizovana je za projekte razvoja i transformacije organizacione kulture i osnaživanja kompanijskih vrednosti na svim nivoima.

Pored toga, Gordana je sertifikovana za primenu CEB SHL psihometrijskih alata (testova ličnosti i sposobnosti sa primenom u poslovnom okruženju), fasilitaciju AC/DC (centara za procenu i razvoj zaposlenih). Sertifikovani je Project Manager i NLP Trainer, akreditovan od strane Međunarodne NLP asocijacije IA-NLP iz Švajcarske i Međunarodne asocijacije NLP instituta IN-NLP iz Berlina.

Gordana je provela 17 godina na liderskim pozicijama u Saveznom zavodu za informatiku, Agenciji za zapošljavanje i pružanje konsultantskih usluga u oblasti ljudskih resursa. ITJobs i internacionalnoj kompaniji UNIQA osiguranje, gde je vodila tim za brigu o klijentima sa 50 zaposlenih.

Fokusirana je na organizacioni razvoj, koučing za top menadžere i njihov profesionalni razvoj u svim aspektima potrebnih „mekih“ veština. U svom radu, Gordana veoma uspešno podstiče klijente na preuzimanje aktivne uloge u kreiranju lične inspirativne vizije i pobedničkih strategija. Njena misija je inspirisati i osnažiti menadžere u prevazilaženju sopstvenih limita. Treba optimizovati uloženo vreme i energiju u visoko uspešne projekte i ostvarenje ambicioznih ciljeva na nivou organizacije.

Gordana je kreirala niz treninga i priručnika u oblasti menadžerskih i liderskih veština, motivacije i samopouzdanja, telefonske i direktne prodaje, upravljanja stresom i primedbama, kao i pružanja vrhunske usluge klijentima. Svojim personalizovanim i posvećenim pristupom uvek nastoji da prevaziđe očekivanja klijenta. Sarađivala je sa kompanijama u različitim industrijama i kroz njene treninge je prošlo više od 5.000 zadovoljnih polaznika. Dok u koučingu ima više od 300 sati rada sa klijentima na različitim inspirativnim projektima.

Dobitnik je dva priznanja i nagrade u 2016. godini: NCR Corporate Services Gold Award za Fokus na klijente i izvrsnost u pružanju usluga i NCR Corporate Services Gold Award za Funkcionalnu izvrsnost u razvoju operacija u Srbiji.

Diplomirala je na katedri za Ekonomsku statistiku i informatiku pri Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Duboko veruje da je doživotno učenje kroz kontinuiranu primenu i adekvatnu promenu jedini pravi put razvoja u svakom pogledu. Intelektualni kapital najvažniji resurs i snaga svake uspešne kompanije.

Gordana objavljuje stručne autorske članke u mesečnim poslovnim magazinima: Biznis i Ekonometar. Od aprila 2015. godine postaje redovni saradnik magazina Biznis u oblasti menadžerskih veština i posebno veština komunikacije. Predavač je na konferencijama u oblasti ljudskih resursa, obrazovanja i profesionalnog razvoja.

Njen moto je:

Svi ciljevi su dostižni ukoliko verujemo u sebe i razvijamo sopstvene resurse i potencijale.


Serbia